top of page
Banner-Gece.jpg

Doruk Ulaşım Planlama Müh. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti, 2010 yılında Mehmet SAÇMACI ve Cengiz UNCU tarafından kurulmuştur. Şirket kurucu ortakları daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında çalışmışlardır.  Bu süreçte İstanbul ili sınırları içerisinde bir çok ulaşım ve trafik düzenleme proje çalışmasında bulunmuşlardır. 2019 yılında Cengiz UNCU ortaklıktan ayrılmıştır.

MİSYON
DORUK, Trafik Mühendisliği alanında modern çağımızın proje tekniklerini kullanarak, uluslararası standartlara uygun, kendi arasında analiz edilebilir proje alternatifleri geliştirmeyi ve KAMU/ÖZEL müşterilerimize minimum maliyetle maksimum fayda getirecek projeler üretmeyi Misyon olarak benimsemektedir.

VİZYON
Türkiye’de yapılacak büyük yatırımlara, ulaşım ve trafik alanında yabancı danışman gereksinimini ortadan kaldırmak,

Hızlı, güvenilir, ekonomik ve konforlu bir ulaşım sistemi projelendirmek,
Sektördeki gelişimleri takip ederek kendimizi sürekli yenilemek,
Türkiye ve yurtdışında büyümek ve gelişmek.

ŞİRKET ÇALIŞMA ALANLARI
DORUK, ulaşım ve trafik mühendisliği alanında makro ve mikro ölçekte çalışmalar yapmaktadır.

Makro Ölçekli Projeler :
– Ulaşım Ana Planları
– Toplu Taşıma Planları ve İşletim Senaryoları
– İl ve ya ilçe bazında trafik sirkülasyon projeleri
– Otopark Alanları Planlamaları
– Ulaşım Bilgi Sistemleri

Makro ölçekli projelerimizde ulaşım ve trafik mühendisliği için özel geliştirilmiş makrosimülasyon programları kullanmaktayız. Bu programlar tüm dünyada geçerli ve en çok kullanılan programlar olan VISUM ve TRANSCAD’dir.

Mikro Ölçekli Projeler :
– Veri Toplama
– Cadde ve ya sokak bazlı geometrik düzenleme projeleri
– Kavşak Projeleri (Katlı Kavşak, Dönel Kavşak, Sinyalize Kavşak vb.)
– Sinyalizasyon Projeleri
– Ardışık kavşaklarda sinyal optimizasyonları
– Yayalaştırma Projeleri (Yaya sirkülasyonları, Meydan Projeleri vb.)

Mikro ölçekli Projelerde, öncelikle tarafımızdan çalışma alanında çok detaylı veri toplanır ve mikrosimülasyon programları ile mevcut durum modeli kurulur.  Daha sonra farklı alternatif projeler oluşturulur. Son aşamada alternatif projeler ve mevcut durum modeli sayısal olarak karşılaştırır ve karar vericilere detaylı bir rapor olarak sunulmaktadır.  Bu rapor oluşturulurken tüm dünyaca geçerliliği olan VISSIM mikrosimülasyon ve SYNCHRO sinyal optimizasyon yazılımlarını kullanmaktayız.

bottom of page