top of page

Sinyalizasyon Projeleri

Banner-Gece.jpg

Sinyalizasyon sistemleri daha düzenli bir trafik akımı sağlamak, kavşaklarda meydana gelen kazaları önlemek, yaya güvenliğini sağlamak ve trafiği zaman zaman durdurarak yoğun trafiği dağıtmak amacı ile kullanılmaktadır. Ancak öncesinde yeterli trafik sayımı yapılmamış, süreleri doğru planlanmamış gelişigüzel kurulan bir sinyalizasyon sistemi, tüm yararlarının tersine kavşakta kazalara sebep olabilir ve gecikmeleri arttırabilir.

Şirketimiz sinyalizasyon projelerinde, sinyalizasyon ağının trafik akışını sürekli kılacak şekilde çalışması için gerekli çalışmaları yaparak, trafiği bir bütün olarak planlama, organize etme, yönlendirme, koordine etme ve denetlemeyi amaçlamaktadır.

Öncelikli olarak kavşak kapasitelerinden maksimum derecede yararlanmak, yayalar için emniyetli hareketi sağlamak, tali yoldan gelen araçlara güvenli katılım sağlamak ve kazaları önlemek sinyalizasyon projeleri yapmaktaki esas kriterlerimizdir.

Sinyalizasyon projelerimizi diğer projelerimizdeki mikrosimülasyon yöntemi ile test etmekle beraber, özellikle sinyalize kavşak simülasyonu için hazırlanmış Synchro yazılımı ile de analiz etmekteyiz.

bottom of page