top of page

Trafik Sirkülasyon Projeleri

Banner-Gece.jpg

Ulaşım sorunları her geçen gün büyüyen kentlerimizde sorunların çözümü için ulaşım sistemleri ve altyapısının geliştirilmesine yönelik uzun vadeli, kapsamlı ulaşım planlama çalışmaları ve yatırımlarının yanı sıra, mevcut yapının iyileştirilerek yolcu ve araç hareketleri açısından daha verimli kullanımına yönelik önlemleri içeren kısa sürede uygulanabilecek, düşük maliyetli Trafik Düzenleme Projeleri de büyük önem taşımaktadır.

Şirketimiz bu tür projeler ile var olan yol ağının kullanımındaki eksik ve yanlışlıkların tespit edilmesine, düzeltilmesine ve yolağının kapasitesinde kullanımını sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla uzun vadeli, büyük yatırım maliyeti gerektiren projeler ile kısa vadeli ve düşük maliyetli yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlayan ve ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlamaktayız.

Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projeleri , kent içi ve kent dışında trafik akımını hızlandıran ve kesişmeleri azaltan tek yön düzenlemeleri ve bu yollar üzerinde trafik emniyetini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yatay ve düşey trafik işaretleme projeleri bu tür çalışmalarımızın örnekleridir.

bottom of page