top of page

Ulaşım Planlaması

Banner-Gece.jpg

Gün geçtikçe artan şehirleşme oranı ve nüfus ile birlikte kentlerimizde motorlu taşıt sayısı da sürekli artmaktadır. Bu durum ulaşım talebini ve trafikteki sıkışıklığı tüm kentlerimizde arttırmaktadır. Bu sebeple gelecek yıllardaki tahminlere göre bir ulaşım planlama çalışması yapmak kentlerimiz ve trafik mühendisleri için gereklilik haline gelmiştir.

Şirketimiz, kentlerimizde gün geçtikçe artan ulaşılabilirlik sorunu karşısında projelerinde günümüzün en yeni ve dünyada en çok kullanılan ulaşım modelleme yazılımları olan VISUM ve TRANSCAD kullanarak ulaşım modelleme çalışmaları yapmaktadır.

Ulaşım planlama çalışmalarında temel amacımız mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit ederek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve proje çalışmaları geliştirmek, kent içi ulaşımı ile ilgili sorunlara bir

sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirmek, bütünleşmiş bir ulaşım sistemi kurmak,  kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptamak, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları belirlemektir.

bottom of page